ინვესტიციები უძრავ ქონებაში საქართველოში

საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარი რჩება ყველაზე დინამიურად განვითარებად პოსტსაბჭოთა სივრცეში, რაც იზიდავს ინვესტორებს, რომელთაც სურთ მომგებიანი ინვესტიცია განახორციელონ.

რატომ უნდა ჩადოთ ინვესტიცია საქართველოში?

საქართველოში უძრავი ქონების შეძენა უკრაინელებისთვის სასარგებლოა რიგი უპირატესობებით, რაც ინვესტორს შეუძლია მიიღოს.

 • საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მოპოვება

  35000 აშშ დოლარად უძრავი ქონების შეძენა უცხო ქვეყნის მოქალაქეს აძლევს ქვეყანაში ბინადრობის ნებართვას. უახლოეს მომავალში საქართველოს პარლამენტი გეგმავს ინვესტიციების მოცულობის გადახედვას, რათა შეძლონ ბინადრობის ნებართვის მოთხოვნა, ამიტომ მსურველები ფულის ჩადებას აპირებენ ქვეყანაში მუდმივი ბინადრობის უფლებით.

 • სწრაფი ანაზღაურება

  ბინის ან კომერციული უძრავი ქონების შეძენისას ინვესტორს შეუძლია დაანგარიშოს წლიური 10-15% შემოსავალი ქირიდან, თუ კვადრატული მეტრი დიდი ქალაქის ცენტრში მდებარეობს.

 • აბალი ფასები

  საქართველოში საცხოვრებელი სახლების ღირებულებაა დაახლოებით 300 აშშ დოლარი კვადრატულ მეტრზე დიდ ქალაქებში, მაგალითად, თბილისში ან ბათუმში, და დაახლოებით 100-150 აშშ დოლარი კვადრატულ მეტრზე პატარა ქალაქებში. მაგალითად, ბათუმში, ახალაშენებულ სახლში ორ ოთახიანი ბინის ღირებულება შეიძლება დაიწყოს 30,000 აშშ დოლარიდან.

 • კარგი ბიზნეს კლიმატი

  საქართველო კორუფციის აღქმის დაბალი დონის ტოპ 50 ქვეყანაშია და ქვეყნის მთავრობა რეგულარულად ახორციელებს რეფორმებს, რომლებიც მიზნად ისახავს ეკონომიკის ლიბერალიზაციას და ბიზნესის ბიუროკრატიული პროცედურების შემცირებას.

 • დაბალი გადასახადები

  საქართველოში ქონების გადასახადი არ იბეგრება. ქონების გადასახადი იბეგრება ქვეყანაში გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებულ ფიზიკურ პირებზე. ოჯახის შემოსავალი წელიწადში 55,000 აშშ დოლარამდე, ქონების გადასახადი არის 0,05% -დან 0,02% -მდე. 55 000 დოლარზე მეტი - 0,8% -დან 1% -მდე.

 • შესანიშნავი ინფრასტრუქტურა

  ქვეყნის დიდ ქალაქებში შეიქმნა კომფორტული საცხოვრებელი პირობები, განვითარებულია ტრანსპორტი და ურბანული ინფრასტრუქტურა, რომელიც აერთიანებს სამედიცინო, საგანმანათლებლო და სოციალურ დაწესებულებებს ტურისტული და კულტურული მნიშვნელობის ობიექტებთან.

 • რატომ უნდა ჩადო ინვესტიცია REDCO?

  რატომ უნდა ჩადო ინვესტიცია REDCO?

 • აბალი ფასები

  დეველოპერული კომპანია "რედკო" დაარსდა 2012 წელს და ამ დროიდან, თანამედროვე საცხოვრებელი და რეკრეაციული კონცეფციების შემუშავების მიზნით, კომპანიის გუნდი თვალყურს ადევნებს ინდუსტრიის დინამიკას და უახლეს ტენდენციებს.

 • საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მოპოვება

  35000 აშშ დოლარად უძრავი ქონების შეძენა უცხო ქვეყნის მოქალაქეს აძლევს ქვეყანაში ბინადრობის ნებართვას. უახლოეს მომავალში საქართველოს პარლამენტი გეგმავს ინვესტიციების მოცულობის გადახედვას, რათა შეძლონ ბინადრობის ნებართვის მოთხოვნა, ამიტომ მსურველები ფულის ჩადებას აპირებენ ქვეყანაში მუდმივი ბინადრობის უფლებით.

 • სწრაფი ანაზღაურება

  ბინის ან კომერციული უძრავი ქონების შეძენისას ინვესტორს შეუძლია დაანგარიშოს წლიური 10-15% შემოსავალი ქირიდან, თუ კვადრატული მეტრი დიდი ქალაქის ცენტრში მდებარეობს.

 • აბალი ფასები

  საქართველოში საცხოვრებელი სახლების ღირებულებაა დაახლოებით 300 აშშ დოლარი კვადრატულ მეტრზე დიდ ქალაქებში, მაგალითად, თბილისში ან ბათუმში, და დაახლოებით 100-150 აშშ დოლარი კვადრატულ მეტრზე პატარა ქალაქებში. მაგალითად, ბათუმში, ახალაშენებულ სახლში ორ ოთახიანი ბინის ღირებულება შეიძლება დაიწყოს 30,000 აშშ დოლარიდან.

 • კარგი ბიზნეს კლიმატი

  საქართველო კორუფციის აღქმის დაბალი დონის ტოპ 50 ქვეყანაშია და ქვეყნის მთავრობა რეგულარულად ახორციელებს რეფორმებს, რომლებიც მიზნად ისახავს ეკონომიკის ლიბერალიზაციას და ბიზნესის ბიუროკრატიული პროცედურების შემცირებას.

როგორ ჩადოთ სახლი?

ინვესტიცია საქართველოში პრაქტიკულად არ განსხვავდება ჩვეულებრივი სახლის შეძენისგან და ის შეიძლება დაიყოს რამდენიმე ეტაპად:

 • სწორი ვარიანტის არჩევა. ბინის შეძენა შესაძლებელია იაფად როგორც პირველადი, ასევე მეორად ბაზარზე პირდაპირ რეალტორთან ან დეველოპერთან დაუკავშირდით.
 • შეამოწმეთ იურიდიული სისუფთავე. ეს პუნქტი უფრო მეტად გამოიყენება მეორადი ბაზრის საცხოვრებელზე და მოიცავს უძრავი ქონების საკუთრების საფუძვლების შემოწმებას: ნასყიდობისა და გაყიდვის ხელშეკრულების არსებობა, პრივატიზაცია, მემკვიდრეობა ან შემოწირულობა.
 • ხელშეკრულების დადება. ნასყიდობისა და ნასყიდობის ხელშეკრულება იდება მეწარმესთან ან დეველოპერულ კომპანიასთან საქართველოს იუსტიციის სახლში მყიდველის სახელით.
 • გადახდა ეს პუნქტი შეიძლება წინ უსწრებდეს ხელშეკრულების დადებას, ეს დამოკიდებულია გამყიდველის პირობებზე და მოიცავს გადახდას საბანკო გადარიცხვით ან ნაღდი ფულით ნებისმიერი ქართული ბანკის მეშვეობით.
 • მიღება აქტით. ნასყიდობისა და ნასყიდობის ხელშეკრულების რეგისტრაცია არ არის საჭირო, მაგრამ რომ იგი შესრულდეს, მყიდველმა ქონება უნდა მიიღოს ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი გადაცემის აქტის საფუძველზე.

საქართველოში ინვესტიციებთან დაკავშირებით მრავალი სირთულის თავიდან აცილება შესაძლებელია საიმედო აგენტთან თანამშრომლობით ან პირდაპირ დეველოპერულ კომპანიასთან შეძენის გზით.

უძრავი ქონების ინვესტიციის სეზონები

უცხოეთში საცხოვრებელში ინვესტიციის განხორციელებისას, ფრთხილად უნდა შეამოწმოთ ყველაფერი, რათა თავიდან აიცილოთ უსიამოვნო სიურპრიზები:

 • უსაფრთხო და უსაფრთხო

  დეველოპერი დავის მონაწილეა;

 • დისტანციური ოპერაცია

  გაყიდვების ხელშეკრულებაში დაშვებული შეცდომები, რაც საშუალებას მისცემს მომავალში გასაჩივრდეს მისი მოქმედება;

 • დაბალი გადასახადები

  განსხვავება საცხოვრებლის დეკლარირებულ და ფაქტობრივ არეალში;

 • შესანიშნავი ინფრასტრუქტურა

  ქონების ხარისხი არ შეესაბამება დეველოპერის მიერ დეკლარირებულ ქონებას.

გაუთვალისწინებელი გარემოებები ხშირად ჩნდება ახალგაზრდა დეველოპერული კომპანიებისგან უძრავი ქონების ინვესტიციის განხორციელებისას, რომელთა ამბიციები ყოველთვის არ ემთხვევა შესაძლებლობებს. აქ არის პრობლემა ვადების დაგვიანების, საცხოვრებლის უხარისხო, დოკუმენტაციის პრობლემა.

დეველოპერული კომპანია Redco დაარსდა 2012 წელს და უკვე მოახერხა მრავალი დიდი პროექტის განხორციელება საქართველოში, მათ შორისაა აპარტ-სასტუმრო და რესტორანი ბათუმში, ოთხი აპარტ-სასტუმრო გუდაურში, Radisson Blu სასტუმრო გუდაურში და Le Meridien. სასტუმრო, რისთვისაც მას პრესტიჟული საერთაშორისო ჯილდოები გადაეცა.

შეიტყვეთ მეტი საქართველოში უძრავი ქონების ინვესტიციის შესახებ შუამავლების გარეშე - დაგვიკავშირდით ტელეფონით ან დატოვეთ მოთხოვნა ვებგვერდზე და ჩვენი სპეციალისტები უპასუხებენ ყველა თქვენს კითხვას უძრავი ქონების შესახებ კატალოგისგან.

FAQ

 • როგორ გამოვიმუშავოთ ფული უძრავ ქონებაზე საქართველოში

  უძრავი ქონების გაქირავება და პასიური შემოსავლის მიღებაა შესაძლებელი: Redco- ს უმეტესი ნაწილი მდებარეობს ტურისტულ და საკურორტო ზონებში, რაც მათ სუპერ მომგებიანად აქცევს ქირავნობის მხრივ.

 • რა არის ქონების გადასახადი საქართველოში

  უცხოელებისთვის საქართველოში უძრავი ქონების გადასახადი არ არის დაწესებული. მას ერიცხება მხოლოდ ქვეყნის ტერიტორიაზე გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებული მაცხოვრებლები.

 • როგორ მივიღოთ ბინადრობის ნებართვა

  ბინადრობის ნებართვის მისაღებად, უცხო ქვეყნის მოქალაქემ უნდა შეიძინოს საცხოვრებელი ფართი 35000 აშშ დოლარზე მეტი ან მინიმუმ 300,000 ლარის ინვესტიცია მოახდინოს ქვეყნის ეკონომიკაში.

 • როგორ შეუძლია უცხოელს ინვესტიციის ჩადება?

  უცხოელებისთვის საქართველოში უძრავი ქონების ყიდვის პირობები არ განსხვავდება ქვეყნის მოქალაქეების მოთხოვნებისგან, გარდა სოფლის მეურნეობის მიწებში ინვესტიციების ჩადებისა.